Homokbödöge – Szent Imre

Homokbödöge – Szent Imre
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1568-ban Nemes Bedege, majd Alsó, v. Nagybedege. 1724-ben Homokbedege. A XIV. sz.-ban két részre szakadt. A nagyobbik, eredeti település Homokbedege, a tp. körüli település — a másik pedig Egyházasbedege. A kkorban jórészt nemesek bírják. 1698-ban ref., ev. vallású hívek lakják, csak 1 rk. él itt. 1785-ben az rk. hívek száma 275. Ugodról kapnak lelki gondozást. Tp-a klasszicista, 1836-ban a hívek adományából készült. Mj. 20x9 m. Tit: Szt. Imre. Búcsú: nov. 5. Rn: nov. 18. Hsz: 270 (938).”
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Védelem törzsszáma
M 5057
Védelemre javasoljuk
műemlék

Plébániák

Települések

Település
Homokbödöge