Bazsi – Nagyboldogasszony

Történet (1975-ös sematizmus szerint)

”1248-tól már szerepel okl.-ben. Pl-a 1428-ban György. A Szt. Berek dűlőben állhatott kkori tp-a. Köveit széthordták. A veszprémi pp. birtoka volt: A török alatt elenyészett. 1718-20-ban sváb telepesekkel éledt újjá. Tp-a a mai helyén 1731-ben épült. 1778-ban már romos. Bajzáth pp. segítségével építik újjá és kap tornyot és sekrestyét 1787-ben. Barokk. Mj. 18x8 m. Tit: Nagyboldogasszony. Búcsú: aug. 15. Rn: máj. 24. Hsz: 802 (771) — Szőlőhegyi kp.- na. Tit: Urunk színeváltozása.”

Plábániák

Települések