Bazsi – Nagyboldogasszony

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1248-tól már szerepel okl.-ben. Pl-a 1428-ban György. A Szt. Berek dűlőben állhatott kkori tp-a. Köveit széthordták. A veszprémi pp. birtoka volt: A török alatt elenyészett. 1718-20-ban sváb telepesekkel éledt újjá. Tp-a a mai helyén 1731-ben épült. 1778-ban már romos. Bajzáth pp. segítségével építik újjá és kap tornyot és sekrestyét 1787-ben. Barokk. Mj. 18x8 m. Tit: Nagyboldogasszony. Búcsú: aug. 15. Rn: máj. 24. Hsz: 802 (771) — Szőlőhegyi kp.- na. Tit: Urunk színeváltozása.”
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Bazsi középkori templomának papját 1428-ban említik. A középkori plébániatemplom talán a település keleti szélén elterülő Szentberek dűlőben a 19. század közepén még álló rommal azonos.
16-17. századi történet
A falu középkori plébániája 1550-ben már betöltetlen.
Történeti leírás 1701-1945
Egy korábbi templomból 1727-1740 körül építették újra (a bejárat felett az 1731-es, a szenteltvíztartón az 1739-es évszám olvasható), és Szent Katalin tiszteletére szentelték. 1774-ben és 1778-ban rossz állapotúként írják le. 1787 körül renoválják, toronnyal, sekrestyével és karzattal bővítik, és a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelik.
Történeti leírás 1945-
1962: a templombelső kifestése; 1967-ben a külsőt, ezt követően a belsőt is felújítják.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Bazsi, Fő u., hrsz. 11.
Védelem mértéke
védett műemlék
Védelem törzsszáma
M 4987
Védelem azonosítója
9787, 1958
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
érett barokk, késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Sümegcsehi, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A települést észak–dél irányban átszelő főút nyugati oldalán álló, egyhajós, keletelt templom, a hajónál keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, a nyugati homlokzathoz épített, nyolcoldalú, falazott gúlasisakkal fedett toronnyal, a szentélyhez északról csatlakozó sekrestyével. A nyugati homlokzatot és az elé kiugró tornyot a széleken és a nyílások körül vakolatsávok tagolják. A torony földszintjén nyíló, kosáríves záródású nyugati bejárat felett az 1787-es évszám olvasható. A...Tovább
A települést észak–dél irányban átszelő főút nyugati oldalán álló, egyhajós, keletelt templom, a hajónál keskenyebb, a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel, a nyugati homlokzathoz épített, nyolcoldalú, falazott gúlasisakkal fedett toronnyal, a szentélyhez északról csatlakozó sekrestyével. A nyugati homlokzatot és az elé kiugró tornyot a széleken és a nyílások körül vakolatsávok tagolják. A torony földszintjén nyíló, kosáríves záródású nyugati bejárat felett az 1787-es évszám olvasható. A bejárat felett kereszt alakú nyílás, a torony első emeletén körablak, a harangszinten mind a négy oldalon egy-egy félköríves ablak nyílik. A hajó, a szentély és a sekrestye homlokzatain szegmensíves ablakok nyílnak, a szentély keleti falán kör alakú vakablak látható. A hajót kétszakaszos, hevederes csehsüveg-boltozat fedi, a szentély szintén csehsüveg-boltozattal, a sekrestye fiókos dongaboltozattal fedett. A hajó nyugati végében álló, két pillérre támaszkodó karzat mellvédje a templomtér felé kihasasodik. Berendezés: főoltár (20. századi), falra rögzített Mária-kép (1800 körül), szenteltvíztartó a jobb oldali karzatpillérbe falazva (1731-es évszámmal), a diadalív északi oldalán a sekrestyéből megközelíthető, hangvető nélküli, barokk szószék. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Bazsi