Balatonhenye – Urunk szineváltozása

Balatonhenye – Urunk szineváltozása
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”A kkorban pléb volt. Papja 1335-ben Miklós. 1376-ban Szt. Margit tiszteletére emelt pálos kolostoráról tudunk. A XVIII. sz. végén éled újjá. Szentbékkálla filiája. 1944-ben csatolták Köveskálhoz. Tp-a 1803-ban épült. 14x7 m. Tit: Urunk szinevált. Búcsú: aug. 6. Szi: ápr. 4. Rn: dec. 30. Hsz: 192 (392).”
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1335-ben Miklós nevű papja ismert.
16-17. századi történet
Régi temploma a reformátusoké lett, elbontották, helyére oratóriumot építettek.
Történeti leírás 1701-1945
1803-ban a hívek építtették, Balassa Béla tapolcai esperes plébános áldotta meg. 1905-ben Kéri Gyula szentbékkállai plébános Keszler Aladár tapolcai mesterrel renováltatta 3000 koronáért. Ekkor új padokat kapott, készítőjük Kovács Gyula helyi asztalosmester volt.
Történeti leírás 1945-
1962-ben kívül, 1972-ben belül renoválták.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Balatonhenye, Kossuth utca 60., hrsz. 316.
Védelem mértéke
helyileg védett
Védelem törzsszáma
2017
Eredeti jelleg
templom
Mai meghatározó korstílusa
falusi
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Köveskál, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A település központjában álló, észak-déli tájolású, homlokzati tornyos, egyhajós épület, sokszögű szentélyzáródással. A templomon lábazat fut kröbe. Falai sárgára meszeltek, egyetlen dísze a homlokzatok sarkain végigfutó, valamint a nyílásokat keretező fehér vakolatkeret. Szegmensíves bejárata délen, a toronyaljból nyílik, felette körablak. A harangszinten félköríves záródású, spalettával lezárt ablakok nyílnak. A hajó keleti homlokzatát két magas, félköríves záródású ablak töri át. Bádogtető f...Tovább
A település központjában álló, észak-déli tájolású, homlokzati tornyos, egyhajós épület, sokszögű szentélyzáródással. A templomon lábazat fut kröbe. Falai sárgára meszeltek, egyetlen dísze a homlokzatok sarkain végigfutó, valamint a nyílásokat keretező fehér vakolatkeret. Szegmensíves bejárata délen, a toronyaljból nyílik, felette körablak. A harangszinten félköríves záródású, spalettával lezárt ablakok nyílnak. A hajó keleti homlokzatát két magas, félköríves záródású ablak töri át. Bádogtető fedi. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonhenye