Badacsonyörs – Páduai Szent Antal

Történet (1975-ös sematizmus szerint)

”Kisörs, a kkorban Szőllősörs. 1211. évi birtokösszeírás és 1534-es lajtsrom említi. 1548-ban felégetett puszta. Kp-na barokk, XVIII. sz.-i. Mj. Tit: Pád. Szt. Ant. 15x5 m. Búcsú: jún. 13: Rn: aug. 6. Hsz: 252.”

Plábániák

Települések