Badacsonylábdihegy – Loyolai Szent Ignác

Badacsonylábdihegy – Loyolai Szent Ignác
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1292-ből ismerjük. Szt. István vért. tiszt.-re avatott első tp-át. 1297-ig önálló pléb. volt, de Tördemicet is ellátta. Mai kp-nája 1820 táján épült, 1847-ben felújították, klasszicista. Mj. 9x6 m. Tit: Loy. Szt. Ignác. Búcsú: júl. 31.”
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Első egyháza 1299-ben Szent István első vértanú tiszteletére avatva.
16-17. századi történet
n.a.
Történeti leírás 1701-1945
A mai kápolnát feltehetőleg egy korábban itt álló kápolna helyén, 1820 körül építették. Mai formáját 1847-50 között nyerhette el, Esterházy Károly támogatásával és a hegybirtokosság adományaiból restaurálták. 1850. július 31-én áldották meg.
Történeti leírás 1945-
1964-ben felújításra szorul, északi oldalán párkánya hiányzik.
Mai templom adatai
Megnevezés
Loyolai Szent Ignác-kápolna
Elhelyezkedés
Badacsonytördemic, Római út, hrsz. 585.
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
5129, 9602, 1958, 1998
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
kápolna
Mai meghatározó korstílusa
klasszicista
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Badacsonytördemic, Szent Mihály főangyal plébánia
Általános jellemzők
Kertben szabadon álló, egyhajós, cseréppel fedett, téglány alaprazú kápolna, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szenéllyel. Keletelt. A hajó déli oldalához téglalap alakú sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. Az épületen lábazat fut körbe, a főhomlokzaton ezen ülnek a kettős pilaszterek, amelyek a főhomlokzatot lezáró háromszögtimpanont tartják. A timpanon felett lépcsős kialakítású attikafal fogja közre két oldalról a félköríves ablakokkal áttört, bádog hagymasisakos harangtornyo...Tovább
Kertben szabadon álló, egyhajós, cseréppel fedett, téglány alaprazú kápolna, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szenéllyel. Keletelt. A hajó déli oldalához téglalap alakú sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. Az épületen lábazat fut körbe, a főhomlokzaton ezen ülnek a kettős pilaszterek, amelyek a főhomlokzatot lezáró háromszögtimpanont tartják. A timpanon felett lépcsős kialakítású attikafal fogja közre két oldalról a félköríves ablakokkal áttört, bádog hagymasisakos harangtornyot, csúcsán bádogkereszttel. Keleti oldalhomlokzatát egy lunettaablak töri át, nyugatin egy lunettavakablak van. Négyzetes hajóját csehsüveg-boltozat fedi, szentélyét negyedgömbboltozat. Egyenes vonalú, kazettás mellvédű karzatát két toszkán oszlop tartja. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Badacsonylábdihegy