Badacsony – Szent Donát kápolna

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”Szt. Donát kp-na a XIX. sz. II. feléből két egymást követő kp-na helyén. Az első 1778-ban már áll. A második barokk kp-na. A mait neogót stílusban Laczkovics Antal építtette olasz mesterrel. 12x5 m. Búcsú: aug. 7. — 2. Szt. Anna kp-na. 1790-ből, barokk, 7x6 m. Búcsú: júl. 26. Szt.-györgyi Horváth cs. építtette. Hsz: 234. A Kisfaludy-ház közelében állt a ládtomaji Szt. István első vért. tiszt.-re épült tp. Ennek alapjaira épült a Hetyei-villa.”
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
n.a.
16-17. századi történet
n.a.
Történeti leírás 1701-1945
A mai kápolna helyén már 1778-ban is állt egy Szent Donát-kápolna, építésére és fenntartására Thauhoffer József tördemici gazdálkodó tett adományt a nemestördemici plébánián 1772-ben. 1890-ben bontották le. Helyére Laczkovitz Antal építtette a ma is álló kápolnát 1896-ban. A kápolna alatti kriptában a Laczkovitz család, valamint Badacsonyhoz kötődő személyek nyugszanak.
Történeti leírás 1945-
2008-ban régi, rossz állapotú tornya helyett újat építettek, cserépfedését cserélték. Ekkor fűrészelt háromszögoromzatait némileg egyszerűsítették. Belsejét a közelmúltban újították fel.
Mai templom adatai
Megnevezés
Szent Donát-kápolna
Elhelyezkedés
Badacsonytomaj, Római út, hrsz. 873.
Védelem mértéke
helyi védelem
Védelem törzsszáma
24/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
kápolna
Mai meghatározó korstílusa
neogótikus
Egyházigazgatási beosztás
kápolna
Ellátó plébánia
Badacsonytomaj, Szent Imre plébánia
Általános jellemzők
Szabadon álló, lekontyolt tetejű, cserépfedésű, bazaltkövekből épült, téglány alaprajzú neogótikus kápolna, a sokszög három oldalával záródó szentéllyel, a diadalív felett huszártoronnyal. Csúcsíves, kőkeretes bejárata délen nyílik, a bejárat felett fűrészelt, fakonzolok által tartott háromszög alakú előtetővel. Felette a tető vonala az előtető vonalát követve háromszögalakban megtörik. Nyugati és keleti oldalhomlokzatán egy-egy keskeny, csúcsíves, kőkeretes ablak négykaréjos, kör befoglaló form...Tovább
Szabadon álló, lekontyolt tetejű, cserépfedésű, bazaltkövekből épült, téglány alaprajzú neogótikus kápolna, a sokszög három oldalával záródó szentéllyel, a diadalív felett huszártoronnyal. Csúcsíves, kőkeretes bejárata délen nyílik, a bejárat felett fűrészelt, fakonzolok által tartott háromszög alakú előtetővel. Felette a tető vonala az előtető vonalát követve háromszögalakban megtörik. Nyugati és keleti oldalhomlokzatán egy-egy keskeny, csúcsíves, kőkeretes ablak négykaréjos, kör befoglaló formájú alakot fog közre. Szentélyét két keskeny, csúcsíves, kőkeretes ablak töri át. Az ablakokban mindenhol színes üvegablak. A körablakok alatt minkét oldalt egy-egy kis négyzetes építmény csatlakozik a főépülethez, a nyugati csúcsíves ajtóval nyílik a kápolnatérbe. Ennek pandanjaként keleten csúcsíves vakív. Belsejét bordás keresztboltozat fedi, a szentély felé csúcsíves diadalívvel tárul fel. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Badacsonytomaj