BAKONYGYEPES

Alapítás
1949
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Sümegi Pápai 1992 1992
Bányavidéki Székesegyházi 1963 1963
Bányavidéki Székesegyházi 1984 1984