BAKONYGYEPES

Alapítás
1949
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Bányavidéki Székesegyházi 1984 1984
Sümegi Pápai 1992 1992
Bányavidéki Székesegyházi 1963 1963

A plébánia templomai

Egyházmegyék