SZENTES

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Somogyi 1801 1807

A plébánia templomai

Egyházmegyék