PORVA

Alapítás
1781
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1963 1984
Zirci Pápai 1992 1992
Cseszneki Székesegyházi 1829 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1946
Borzavári Székesegyházi 1949 1949

A plébánia templomai

Egyházmegyék