PORVA

Alapítás
1781
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1963 1984
Zirci Pápai 1992 1992
Borzavári Székesegyházi 1949 1949
Cseszneki Székesegyházi 1829 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1946