Szigliget – Szűz Mária Neve

Szigliget – Szűz Mária Neve
Búcsú
09-12
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A Balatonba benyúló félsziget ormán IV. Béla utasítására 1262-ben Favus pannonhalmi apát építtet várat. Papjáról 1333-34-ben tudunk, János a neve. 1493-ban Máté pap működik itt. Tp-a a románkori, XIII. sz.-i avasi tp-rom helyén állt. M. 1634-50-ig plébániai székhely volt. 1665-ben Orbán deák licenciátus látja el a legszükségesebb egyházi teendőket. 1725-ben épült tp-a Mária Magdolna tiszt-re. Tit: Szűz Mária neve. Román, 12x9 m. Búcsú: márt. 25. Rn: okt. 9. Hsz: 1300 (1397). — A szőlőhegyi kp-na 1845-47-ben épült, barokk, 8x4 m. Tit: Szentháromság. "

Plábániák

Települések

Település
Szigliget