Sóly – Magyarok Nagyasszonya

Sóly – Magyarok Nagyasszonya
Búcsú
10-08
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1488-ban a zirci apátság, majd Palota birtoka. 1699-ben telepítik vissza elmenekült népét. Lakói jórészt ref.-ok ekkor. Feltehető, hogy mai imaházuk az akkori kat. tp volt. Az iskolakp-nát a ciszterciekk építették 1910-ben, tetején huszártoronnyal. Mérete: 12x6 m.Tit: Magyarok Nagyasszonya. Búcsú: M. Nagyasszonya. Hsz: 243 (461). "
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
1910-ben építtette a zirci ciszterci apátság. Iskolaként és kápolnaként egyaránt működött. Új harangra 5000 koronát kaptak a veszprémi püspöktől 1923-ban.
Történeti leírás 1945-
1974-76-ban Dudás Ottó plébános idejében kizárólag kápolnaként átalakítva funkcionált tovább, akkor belül kifestették, és új liturgikus teret alakítottak ki benne.
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Sóly, Kossuth Lajos u. 1., hrsz. 272.
Védelem mértéke
helyi védettség
Védelemre javasoljuk
nem védett
Eredeti jelleg
templom
Mai meghatározó korstílusa
historizáló
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Hajmáskér, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
Az utcára merőlegesen, szabadon álló, téglalap alaprajzú hajóval és hozzá kapcsolódó, délnyugatra tájolt, keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel ellátott, kontyolt nyeregtetős kápolna. Főhomlokzatának háromszögű oromzata fölött deszkázott, gúlasisakos huszártorony, alatta annak szélességében lefutó pozitív mező közepén kialakított historizáló jellegű körablak, zárókőszerű plasztikus dísszel a kör negyedeinél. A homlokzati mezők dörzsöltek, széleiknél simított felület keretezi a falmezőket. A ...Tovább
Az utcára merőlegesen, szabadon álló, téglalap alaprajzú hajóval és hozzá kapcsolódó, délnyugatra tájolt, keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel ellátott, kontyolt nyeregtetős kápolna. Főhomlokzatának háromszögű oromzata fölött deszkázott, gúlasisakos huszártorony, alatta annak szélességében lefutó pozitív mező közepén kialakított historizáló jellegű körablak, zárókőszerű plasztikus dísszel a kör negyedeinél. A homlokzati mezők dörzsöltek, széleiknél simított felület keretezi a falmezőket. A főhomlokzati osztópárkány téglából fogazott kialkítású. Az utca felőli ajtót szegmensíves záródású fülkében alakították ki, felette szalagkeretes kőtábla az iskola építési évével (1910). A hajó délkeleti homlokzatán hat, a szentélyén egy állított téglány alakú ablak nyílik, az utóbbi északnyugati falán egy további ablak. Az oltárépítmény historizáló, egy-egy oszlop tartotta timpanonos lezárású, közrefogva a félköríves lezárású Madonna-oltárképet, mindezt a retabló árkádos alépítménye tartja. Berendezés: barokkizáló felolvasóállvány, két újabb orgona, illetve harmónium, új szembemiséző oltár, lambéria. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Sóly