Sáska – Szent Imre

Sáska – Szent Imre
Búcsú
11-05
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1385-ben már Sáska néven említik okl.-ink. A község nyugati szélén álló román tp egyenes záródású donga boltozatos szentéllyel, lapos mennyezettel, kősisakos toronnyal, XIII. sz.-i. Mj. 1759-ben, majd 1924-ben újították fel. Méretei: 12x5,8 m. — Nep. Szt. János-szobor későbarokk. 1800 körüli. Mj.Tit: Szt. Imre. Búcsú: nov. 5. Szi: szept. 3. Rn: okt. 20. Hsz: 491 (491).Az Agártető bazaltkúpjának D-i oldalán találjuk az 1263-ban Szt. Jakab tiszt.-re alapított pálos kolostor és tp romjait. Mj. "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A templom az Árpád-korban, föltehetően a 13. században épült. A falu, melynek első említése 1385-ből való, a 14-15. században a csobánci váruradalomhoz tartozott, a Gyulaffyak birtoka.
16-17. századi történet
A települést 1548-ban török támadás pusztította, plébániája 1550-ben betöltetlen.
Történeti leírás 1701-1945
A templom 1745-ben elhagyatott állapotú, 1759-ben újítják fel, Szent Imre tiszteletére szentelik. 1822-ben és 1824-ben a sáskai lakosok és a csobánci uradalomhoz tartozó jobbágyok segélyt kérnek a templom felújításához és megnagyobbításához. 1924: külső és belső felújítás, a hajót fél méterrel megmagasítják. 1948: tatarozás.
Történeti leírás 1945-
1975: felújítás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Sáska, Kossuth u., hrsz. 149.
Védelem mértéke
védett műemlék
Védelem törzsszáma
M 5257
Védelem azonosítója
10273, 1953, 1958; régészeti azonosító: 9127
Védés ideje
2001
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika, késő barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Zalahaláp, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A falu főutcáján álló, keletelt, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a hajó északi oldalához csatlakozó sekrestyével, a hajó nyugati homlokzata előtt toronnyal. A négyszögű, kő gúlasisakkal fedett torony alja nyitott, a nyugati bejáratot két masszív támpillér fogja közre, vízvetőjük cseréppel fedett. A toronytól délre a nyugati homlokzaton középkori falkép töredéke maradt fenn, melyen föltehetően a keresztre feszített Krisztus lába, két álló alak alsó része és e...Tovább
A falu főutcáján álló, keletelt, egyhajós templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a hajó északi oldalához csatlakozó sekrestyével, a hajó nyugati homlokzata előtt toronnyal. A négyszögű, kő gúlasisakkal fedett torony alja nyitott, a nyugati bejáratot két masszív támpillér fogja közre, vízvetőjük cseréppel fedett. A toronytól délre a nyugati homlokzaton középkori falkép töredéke maradt fenn, melyen föltehetően a keresztre feszített Krisztus lába, két álló alak alsó része és egy díszítőkeret vehető ki. A torony harangszintjén egy-egy kis méretű, a nyugati oldalon félköríves, a többin téglány alakú ablak látható. A hajó déli homlokzatán három szegmensíves záródású, vakolatkeretes ablak nyílik, a szentély keleti oldalán egykor nyíló körablakot befalazták. A hajót poroszsüveg-boltozat, a szentélyt, a sekrestyét és a toronyaljat dongaboltozat fedi. A hajó nyugati oldalán két karcsú pilléren nyugvó orgonakarzat áll. A tabernákulumos oltár fölött a szentély keleti falára erősített, Szent Imrét ábrázoló oltárkép látható. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Sáska