Gyűrűs – Szentháromság

Gyűrűs – Szentháromság
Búcsú
Szentháromságvas.
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A XIII. sz.-tól sűrűn szerepel okl.-inkben és birtokperes aktákban. Kis- és Nagygyűrűs, Felső- és Alsógyűrűs. - Feltehetően ugyanannak a Gyűrűsnek részeit jelölték e változó nevekkel. Papja 1333-ban Péter. Egyháza Szt. Kereszt címre volt szentelve, és a XIV. sz. elején a kegyúri jogot Bezerédiné bírta. 1421-ben Mihály a pl-a. 1456-ban Antal. — Mai tp-a 1894-ből való. Tit: Szentháromság. Barokk. 12x4 m. Búcsú: Szentháromság vas. Rn: okt. 31. Hsz: 225 (293). "
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Gyűrűs