Doba – Szent Péter és Pál

Doba – Szent Péter és Pál
Búcsú
06-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1288-ban már említik. A kkorban Kinizsi, a XVI. sz.-tól az Erdődy cs. birtoka. Tp-a a XIV. sz.-ból, barokk stílusban átalakítva a XVIII. sz.-ban. M. 15x7 m. Tit: Szt. Péter és Pál. Búcsú: jún. 29. Szi: nov. 21. Rn: okt. 20. Hsz: 880 (1227). — A Somlóhegyen Szt. Márton kp-na 3 km — románkori, XIII. sz.-i, XVIII. sz.-i későbarokk toldalékkal. M. 12x6 m. "
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Formai jegyek alapján 14. század, első említés: 1480.
16-17. századi történet
1661-ben evangélikus anyaegyház, 1695-ben evangélikus filia.
Történeti leírás 1701-1945
1748-ban a templomból már csak a szentélye állt. 1763-ban az Erdődyek restaurálják a romos templomot. 1779-ben gyújtogatás következtében leégett, utána újjáépítették. 1817-ben új orgonakarzatot kapott. A szentélyhez északról 1924-ben oratórium épült.
Történeti leírás 1945-
1956: belső felújítás, 1962-ben és 1982-ben külső felújítás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Doba, Széchenyi utca 22., hrsz. 1.
Védelem mértéke
védett műemlék
Védelem törzsszáma
M 4938
Védelem azonosítója
9842, 1966
Eredeti jelleg
templom
Mai meghatározó korstílusa
gótika, barokk
Egyházigazgatási beosztás
filia
Ellátó plébánia
Somlószőlős, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A falu közepén szabadon álló, keletelt, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó, a hajónál keskenyebb támpilléres szentélyű templom. Ablaknyílásai barokk koriak. Főhomlokzatához háromszintes, órapárkányos, gúlasisakos torony kapcsolódik egyenes lezárású ajtóval, háromszögű lezárású résablakkal. Szentélye déli oldalához gótikus eredetű sekrestye kapcsolódik. Szentélyét műformái alapján 14. századinak tartható, gótikus bordás-zóróköves boltozat keltezi. A hajó nyílásrendszere talán a barokk ...Tovább
A falu közepén szabadon álló, keletelt, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó, a hajónál keskenyebb támpilléres szentélyű templom. Ablaknyílásai barokk koriak. Főhomlokzatához háromszintes, órapárkányos, gúlasisakos torony kapcsolódik egyenes lezárású ajtóval, háromszögű lezárású résablakkal. Szentélye déli oldalához gótikus eredetű sekrestye kapcsolódik. Szentélyét műformái alapján 14. századinak tartható, gótikus bordás-zóróköves boltozat keltezi. A hajó nyílásrendszere talán a barokk korból való. A szentélyhez északról 1924-ben épített oratórium csatlakozik. A szentély hatsüveges boltozati bordái a sarkokból, hengeres konzolokról indulnak, zárókövén kettős kereszt. A hajót kétszakaszos, falpilléres, barokk csehsüveg-boltozat fedi. Falazott mellvédű, síkfödémes karzata két pillérre támaszkodik, középső nyílása szegmensíves, a szélsők félkörívesek. Oltára barokk, istenszem, két szent és két angyal szobra díszíti. A barokk oltárkép Szent Pétert és Pált ábrázolja. A déli oldalon álló síkfödémes sekrestye vízszintes lezárású, élszedett ajtaja nyugatra nyílik. A szentélyhez északról kapcsolódó kápolna csúcsíves, neogótikus ablakát Szent István képe díszíti. ...Kevesebbet mutat

Települések

Település
Doba