Katonaság

Főesperesek

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig
Babuschek Antal Főesperes 1917 1919

Esperesi kerületek