VESZPRÉMVARSÁNY

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Zsoldos Xavér Ideiglenes lelkész 1804 1810

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1795 1801

A plébánia templomai

Egyházmegyék