TÖKÖL

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Komáromi Ferenc Káplán 1975 1976
Teklics Pál Plébános 1753 1774
Marenics János Plébános 1750 1753

Esperességek

A plébánia templomai

Egyházmegyék