SÁVOLY

Alapítás
1941
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Puska Ferenc Plébános 1978 1987
Szörényi Kálmán Plébánoshelyettes 1952 1978
Schweitzer József Plébános 1947 1954
Szöllősi Mihály Adminisztrátor 1941 1947

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Marcali Segesdi 1946 1946
Sámson-fehéregyházi Segesdi 1949 1949
Kiskomáromi Zalai 1963 1984
Marcali Segesdi 1992 1992