SÁRSZENTMIKLÓS

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Szabady Gáspár Plébános 1779 1792
Perits Ferenc Plébános 1772 1779
Kőszeghy Imre Plébános 1770 1772

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Somogyi 1795 1807

A plébánia templomai

Egyházmegyék