SÁRPENTELE

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Edlinger András Káplán 1775 1775
Gyenge István Házikáplán 1752 1757

Ellátó

Ellátott

Esperességek

A plébánia templomai

Egyházmegyék