RÁKSI

Alapítás
1946
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Igali Somogyi 1949 1984
Somogyvári Somogyi 1992 1992