NAGYTOLDIPUSZTA

Alapítás
1947
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1949 1949

Egyházmegyék