MAGYARATÁD

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Forster Gyula Plébános 1964 1965
Kardos Lajos Plébánoshelyettes 1959 1965
Temesi József Plébános 1962 1962
Bubla Antal Házikáplán 1801 1801
Ebergényi József Házikáplán 1795 1801

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Kaposvári Somogyi 1992 1992
Igali Somogyi 1963 1984

A plébánia templomai

Egyházmegyék