LÁZI

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1795 1801

A plébánia templomai

Egyházmegyék