LÁZI

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Prunner Mátyás Plébános 1797 1803
Rádlinger János Plébános 1794 1797

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1795 1801

A plébánia templomai

Egyházmegyék