KEREKI

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Ságvári Somogyi 1946 1946

A plébánia templomai

Egyházmegyék