HOMOKSZENTGYÖRGY

Alapítás
1941
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Sebestyén József szül: 1930 Plébános 1974 1988
Bathó Lajos Lelkész 1974 1974
Markos Antal dominikánus Plébános 1971 1973
Steixner Antal Adminisztrátor 1954 1971
Rudnyánszky Miklós Ideiglenes plébánoshelyettes 1947 1954

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csökölyi Segesdi 1946 1946
Barcs-kálmáncsai Segesdi 1949 1984
Barcsi Segesdi 1992 1992