DUNAPENTELE

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Paczona Ferenc Plébános 1784 1804
Komjáthy Márton Plébános 1758 1784

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Marcali Segesdi 1963 1992
Marcali Segesdi 1905 1946

A plébánia templomai

Egyházmegyék