DUNABOGDÁNY

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Mayer György Plébános 1773 1893
Kőszeghy Imre Plébános 1776 1805
Gaál Xav. Ferenc Káplán 1776 1789
Habány István Káplán 1777 1777
Jankovics József Plébános 1761 1773
Resler Mihály Káplán 1773 1773
Grasl Bertalan Ádám Plébános 1755 1761
Lind József Herodián Plébános 1749 1755
Lind József Herodián Káplán 1748 1749
Francz Mihály Plébános 1724 1749

Ellátó

Ellátott

Esperességek

A plébánia templomai

Egyházmegyék