DRÁVATAMÁSI

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csökölyi Somogyi 1795 1807

Egyházmegyék