NAGYBERKI

Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Kaposvári Somogyi 1795 1807

Egyházmegyék