Tomisich János

Születés helye
Fiume
Halálozás ideje
Szentelést végző személy
Zuchari Antal veglialiai püsppök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 1029. old.

Tanulmányok

Megnevezés
Bécs (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános ÉRD 1752 1778
Esperes 1763 1778 Budai

Székeskáptalani tisztség