Szabó Miklós licentiatus

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 957. old.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Licenciátus SÜMEGCSEHI 1725 1725

Székeskáptalani tisztség