Simon György szül: ?

Halálozás ideje
Halálozás helye
Pápa
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 912. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Győr (szeminárium) 1757 - 1758

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános NYÁRÁD 1765 1784
Esperes 1781 1804 Pápai
Plébános PÁPA I. 1784 1809