Schillinger Ferenc Jakab

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 899. old.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános BUDAKESZI 1720 1726
Plébános ZSÁMBÉK 1726 1739
Esperes 1737 1739 Budai

Székeskáptalani tisztség