Pöstényi Mihály

Születés ideje
Születés helye
Fülek
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 176-177. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1715 - 1717
Nagyszombat (filozófia) 1711 - 1714

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános VÁL 1717 1723
Plébános ETYEK 1723 1732
Esperes 1725 1733 Budai
Mesterkanonok 1733 1735
Őrkanonok 1737 1740