Márkus Mihály

Névváltozatok
Márkus Mihály
Születés ideje
Születés helye
Nagybudafa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Vác
Szentelést végző személy
Berkes András heraklei püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 697-698. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Budapest (szeminárium) 1723 - 1726
Esztergom (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ZSÁMBÉK 1724 1729
Plébános BICSKE 1729 1743
Esperes 1740 1758 Budai
Plébános ZSÁMBÉK 1743 1758