Lapossy Márton

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 667. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum

Lelkipásztori szolgálatok