Kemény Antal expálos

Halálozás ideje
Halálozás helye
Pápa
Sírja
Pápa
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 583. o.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán PÁPA I. 1786 1788
Helyikáplán KOLONTÁR 1788 1825

Székeskáptalani tisztség