Kacskovics Benjamin

Névváltozatok
Katkovits Benjamin
Születés ideje
Születés helye
Bán
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1805-09-28
Szentelést végző személy
Milassin Miklós fehérvári püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 560. o.

Tanulmányok

Megnevezés
Pécs (filozófia)
Veszprém (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán TAB 1806 1808
Káplán MERNYE 1808 1810
Plébános SÚR 1810 1856
Esperes 1819 1856 Cseszneki

Székeskáptalani tisztség