Ivanchich Gergely

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 123. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános ZALAEGERSZEG 1658 1664
Mesterkanonok 1658 1664
Éneklőkanonok 1658 1664
Őrkanonok 1659 1664
Éneklőkanonok 1664 1664