Vidovics Ágoston

Születés ideje
Születés helye
Dunapentele
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 1080–1081. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1811 - 1815
Pest (piaristák VIII.) 1810 – 1811
Szeged (középiskola VII.) 1809
Veszprém (piaristák II–VI.)
Székesfehérvár ("latin iskola" I.)
Dunapentele (elemi I–III.)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán PÁPA I. 1819 1826
Plébános PÁPAKOVÁCSI 1826 1858