Herbert József

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 492. o.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános ADONY 1724 1724

Székeskáptalani tisztség