Farkas Ferenc exjezsuita szül: 1742

Születés ideje
Születés helye
Boldogasszonyfa
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 97. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium)
Bécs (filozófia) 1758 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános NEMESAPÁTI 1774 1804
Esperes 1794 1804 Nagykanizsai
Mesterkanonok 1804 1807