Bors György exjezsuita

Születés ideje
Születés helye
Csíkszentkirály
Halálozás ideje
Szentelést végző személy
gróf Révai Antal esztergomi segédpüspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 306. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium)
Kassa (filozófia)
Szakolca (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok