Zselickislak – Szent István

Zselickislak – Szent István
Búcsú
08-20
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1376-ban a Szerdahelyi cs., a zselicszentjakabi apátság és a Viszlói cs. osztozik birtokán. A hódoltság után az Esterházy cs.-é lesz. A XVIII. sz. elején licenciátusak látták el. Szent-balázshoz tartozott. Tp-a 1798-ban épült az Esterházyak költségén. 1849-ben szentélyét és sekrestyéjét boltívesre vették. Román. 20,5x9,5 m. 1901-ben lett pleb-a.Tit: Szt. István kir. Búcsú: aug. 20. Szi: okt. 28. Rn: máj. 9. Akv: 1901-től. Hsz: 350 (387). "
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Zselickislak