Zamárdi – Kisboldogasszony

Zamárdi – Kisboldogasszony
Búcsú
09-08
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1082-ben Scamard. 1342-ben Egyházaszamárd és a „másik " Zamárd-ként említik. Egyházaszamárdnak 1332-ben Lőrinc a pap-ja. A „másik " Zamárdnak Demeter. Kkorban még „Felső-, Kis-, Lyk- " Zamárd néven szerepel. A veszprémi és fehérvári káptalanoké, majd a leveldi karthauziak, a Kővágóörsi v. Batthyany cs.-é és veszprémvölgyi apácáké. A XVIII. sz. elején puszta. Egyházaszamárd tp-ának leomlott falai és tornyának egy része 1696-ban még állt. A XVIII. sz. elején a tihanyi apátság kat. telepesekkel éleszti újjá a falut. Híveit Köröshegy, majd B.-endréd gondozta. Pléb-áját a tihanyi apátság szervezte újjá 1785-ben és építtette tp-át 1774-ben. Mj. Barokk, 20x7 m. A pl-ház 1785-ben épült.Tit: KisboIdogasszony. Búcsú: szept. 8. Szi: ápr. 16. Rn: júl. 6.; júl. 19. Akv: 1785-től. Hsz: 2546 (2803).Fürdőtelepi kp-na 1929-ben az üdülök szorgalmazására és gyűjtéséből épült. Mellette sekrestyéslakás. 14x8 ra. "

Plábániák

Települések

Település
Zamárdi