Zalamerenye – Szent Mihály

Zalamerenye – Szent Mihály
Búcsú
09-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1082 es 1201-ben már említik okl.-ink. 1333, 1417-ben papját, 1341-ben egyházát említik. Az újratelepült falunak 1748-ban fatp-a van. Mellette harangláb. Mai barokk tp-a 1757-60 közt épült a Veszprémi Káptalan költségén. Mj. 25x10 m. Mennyezetig érő, gazdagon faragott fő- és két mellékoltára barokk, fából szobrokkal díszítve. Belső figurális festése 1963-ból. Egye¬nes vonalú padja 1965-ből való. 1722-ben szervezték újjá a pléb-át.Tit: Szt. Mihály. Búcsú: szept. 29. Szi: márc. 19. Rn: febr. 13. Akv: 1777-től. Hsz: 464 (524). "

Plábániák

Települések

Település
Zalamerenye