Zákány – Szent János, keresztelő

Zákány – Szent János, keresztelő
Búcsú
06-24
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1227-ben Zacun. 1309-ben Zakaan néven említik. Váráról 1325-ben olvasunk. 1332-37-es tizedjegyzékben pléb. 1342-ben városi kiváltságokat élvez és ugyanakkor említik Szt. Márton tiszt.-re szentelt tp-át. A Zákányi cs. birtoka. 1531-ben az ország rendei itt gyűléseznek. 1566-ban Szigetvár elestének hírére az őrség elhagyja és felgyújtja. 1580-ban 3 házat írnak össze. 1677-ben a Széchenyi cs., majd a XVIII. sz. elején az Inkey cs. birtoka. 1733-ban népesül be újra. Ev. prédikátoráról 1635-ben tudunk. 1661-ben ev. anyagyülekezet. Kat. híveit a hódoltság után a zágrábi pp-ség gondozta. 1750-ben önállósult. 1777-től újra a veszprémi egyházmegyéhez tartozik. Tp-a 1811-ben épült. Mj. későbarokk 24x12 m. — Előbb fatp állt a helyén és harangláb 2 haranggal. Tp-mán kívül 1 fakp-na is volt, amelyet 1750 körül. Szt. Izidor tiszt.-re építettek. — A teljesen új pl-ház 1968-73 között készült el.Tit: Ker. Szt. János. Búcsú: jún. 24. Szi: aug. 3. és dec. 30. Rn: máj. 15. Akv: 1750-tól. Hsz: 730 (2192). "

Plábániák

Települések

Település
Zákány