Veszprém – Szent Mihály székesegyház

Veszprém – Szent Mihály
Búcsú
09-29
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"A püspökséget alapító Géza fejedelem idejében épült Szent Mihály székesegyháza. Az Árpádok korában a városnak négy plébániája volt. A tatárjárásnál is nagyobb pusztítást vittek végbe Csák Péter hadai 1276 tavaszán. A török időkben a város 12-szer cserélt gazdát, 70 éven át nem volt mise a ppi székvárosban. Sennyei püspök állíttatja vissza a székesegyházat, a káptalant, és kanonokjaival megkezdi a katolikus élet helyreállítását. Jezsuiták, ferencesek, piaristák váltják egymást a lelkipásztori m...Tovább
"A püspökséget alapító Géza fejedelem idejében épült Szent Mihály székesegyháza. Az Árpádok korában a városnak négy plébániája volt. A tatárjárásnál is nagyobb pusztítást vittek végbe Csák Péter hadai 1276 tavaszán. A török időkben a város 12-szer cserélt gazdát, 70 éven át nem volt mise a ppi székvárosban. Sennyei püspök állíttatja vissza a székesegyházat, a káptalant, és kanonokjaival megkezdi a katolikus élet helyreállítását. Jezsuiták, ferencesek, piaristák váltják egymást a lelkipásztori munkában. 1703-tól vezetik az anyakönyveket. Bíró Márton 1752-ben újra életre hívja a plébániát. 1941-ig egyedül irányítja a lelkipásztorkodást. A kéttornyú, háromajtós székesegyház egyben a plébániatemplom is. Altemploma románkori eredetű a XI. századból. Szentélye gótikus a XIV. sz. végéről. Jelenlegi neoromán formáját az 1907-10-es restauráláskor nyerte. Legutóbb 1970-75-ben újították meg külsejét, kibontva és bemutatva középkori maradványait.M: a templom méretei: 46x22 m.- Búcsú: szept. 29. Szi: jan. 1. Rn: május első szombatja. Akv: 1703-tól. Hsz: 2000 (36 222). Szinte az egész vár (Tolbuhin u.) műemlék " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1040 körül épült a Szt. Mihály arkangyalnak szentelt székesegyház, a Szt. István által alapított, 1009-ben már biztosan létező egyházmegye központjában, esetlegesen korábbi előzmények helyén. Építtetője Boldog Gizella királyné volt. Itt őrizték a királynéi koronát és Szt. György-fejereklyetartóját, és az oklevelek szerint Szt. László király feleségének, Adelheidnek temetkezési helye volt. A középkor folyamán 36 tagú székeskáptalan működött mellette. 1270-ben kifosztották. 1380-ban tűzvész okozot...Tovább
1040 körül épült a Szt. Mihály arkangyalnak szentelt székesegyház, a Szt. István által alapított, 1009-ben már biztosan létező egyházmegye központjában, esetlegesen korábbi előzmények helyén. Építtetője Boldog Gizella királyné volt. Itt őrizték a királynéi koronát és Szt. György-fejereklyetartóját, és az oklevelek szerint Szt. László király feleségének, Adelheidnek temetkezési helye volt. A középkor folyamán 36 tagú székeskáptalan működött mellette. 1270-ben kifosztották. 1380-ban tűzvész okozott kárt. A gótikus újjáépítés befejezése 1400 körül történt kelet felé történő bővítéssel, altemplom és szentély újjáépítésével, hosszház beboltozásával. Az 1460-as években Vetési Albert püspök a szentélyhatárt átalakíttatta (feltehetően új rekesztőt épített), az altemplomi lejáratot áthelyezte, az épületet újból kifestette. ...Kevesebbet mutat
16-17. századi történet
During the two Turkish occupations of Veszprém, it was used for secular purposes and a residence was built on the southern wall. The episcopal seat returned to the castle in 1630, and the bishop István Sennyei restored it to conditions suitable for liturgical use.
Történeti leírás 1701-1945
1704-ben ágyúzásban sérült. Az 1720-as években nagyszabású barokk újjáépítés történt (homlokzati kronosztikon 1723, kifestés 1726) a gótikus szentély megtartásával, a hosszház maradványainak befoglalásával háromhajós, karzat nélküli, boltozott templomként, a szentélyhatár gyökeres átalakításával, a hosszház alatt újonnan kialakított kriptával. A homlokzati toronypáron egyszerű vakolatarchitektúra, hagymasisakos lezárás készült, az oldalhomlokzatokon tagolatlan falsíkkal, alacsony félköríves abla...Tovább
1704-ben ágyúzásban sérült. Az 1720-as években nagyszabású barokk újjáépítés történt (homlokzati kronosztikon 1723, kifestés 1726) a gótikus szentély megtartásával, a hosszház maradványainak befoglalásával háromhajós, karzat nélküli, boltozott templomként, a szentélyhatár gyökeres átalakításával, a hosszház alatt újonnan kialakított kriptával. A homlokzati toronypáron egyszerű vakolatarchitektúra, hagymasisakos lezárás készült, az oldalhomlokzatokon tagolatlan falsíkkal, alacsony félköríves ablakokkal. 1762 körül Padányi Biró Márton a déli sekrestye átalakításával sírkápolnáját alakította ki az alsó szinten, és valószínűleg kifestette az altemplomot, Szt. Márton-oltárt, püspöki trónt és padokat állítatott. 1765-ben történt a déli homlokzat előtti tér rendezése Szentháromság-emlékoszloppal, az ide nyíló bejárat elé előcsarnokot építettek. A 18. században plébániai funkciót kapott, eleinte ferencesek, piaristák látták el. Az altemplomban Szűz Mária-oltár készült szentségtartóval. 1769-ben Koller Ignác püspök új nagyszabású márvány főoltárt emeltetett, oltárképén Szt. Mihály legyőzi a gonoszt, amely Guido Reni 17. századi római festményének másolata. Kanonokok adományaiból a 19. század folyamán fokozatosan megújult a 3 pár mellékoltár (Szt. György, Szt. Kereszt, Szt. Imre, Szt. Anna, Nepomuki Szt. János, Szűz Mária mennybemenetele.) 1907–1910 között – berendezés egyes darabjai csak 1912-ből –, Hornig Károly püspök megrendelésére, Aigner Sándor építész tervei szerint egységes historizáló stílusban átalakították a templomot. A gótikus altemplomot és szentélyben elveszett részleteket rekonstruálták, mindkét szinten hozzá illő neogótikus fehér márvány oltárt állítottak (Seenger Béla, Corpus szobor Velty Ferenc). A hosszházat neoromán stílusban építették újjá, a pilléreket és a felettük emelkedő hosszház falakat – részben statikai okból – visszabontva oszlopos bazilikát idéző alakban, sík födémmel építették ujjá. Az egykori keresztházat felfedezett nyomai alapján kisebb kiugrással építették meg. A munkák során előkerült románkori faragványokat több helyen megismételték. A fő terek egységes historizáló berendezést kaptak (a két főoltáron túl stallumok, padsorok, papi ülőfülkék, márvány keresztelő medence és szenteltvíztartók, réz gyertyatartók és világítótestek; az asztalos Ruprich Károly és más mesterek révén), a mellékhajókba restaurálva, cserékkel áthelyezték a korábbi mellékoltárok egy részét. Új oltárképek Borromei Szt. Károly és Szt. Anna (Steiner Rudolf). Az építészeti kialakítással egységben gazdag kifestés történt neoromán palmettás indafonatokkal, keretdíszekkel, ókeresztény ikonográfiai idézetekkel és figurális kifestés az Árpád-ház szentekkel, valamint színes üvegablakok (Waltherr Gida) készültek ornamentális szőnyegmustrával, kivéve a főoltár felett, ahol annak tagolását követő, festett neogótikus architekturális keretben Szt. Mihály alakja, mint főoltárkép szerepel. Az orgona Rieger Ottó műhelyében készült. 1916–18-ban a harangokat és réztetőt hadi célokra rekvirálták. 1917 körül és 1939-ben 2-2 gyóntatószekrény készült, 1923-ban homlokzatfelújítás történt, 1928-ban a nyugati karzat alatt faragott fa szélfogó épült. Az 1930-as Szt. Imre évben új Szt. Imre oltárkép készült a déli mellékszentélybe (Schwarz Antal) és emléktábla az északi mellékhajóba. 1944-ben bombázás okozta légnyomásban sérültek az északi-keleti ablakok. ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
1945–1956 között több ütemben Badalik Bertalan püspök megrendelésére Árkayné Sztéhlo Lili tervei alapján új színes üvegablakok készültek a főszentélybe: oltárképként Szt. Mihály legyőzi a gonoszt, Mária nevei a Loretói litániából; a mellékszentélyekbe Szt. József és Szt. Gellért a püspök portréjával; a mellékhajókba Szt. István és Boldog Gizella, Árpádházi Szt. Margit és Boldog Ilona, köztük 1-1 Veszprémre utaló szimbolikus ábrázolás. Régészeti feltárás történt közvetlen környezetében: 1958-ban ...Tovább
1945–1956 között több ütemben Badalik Bertalan püspök megrendelésére Árkayné Sztéhlo Lili tervei alapján új színes üvegablakok készültek a főszentélybe: oltárképként Szt. Mihály legyőzi a gonoszt, Mária nevei a Loretói litániából; a mellékszentélyekbe Szt. József és Szt. Gellért a püspök portréjával; a mellékhajókba Szt. István és Boldog Gizella, Árpádházi Szt. Margit és Boldog Ilona, köztük 1-1 Veszprémre utaló szimbolikus ábrázolás. Régészeti feltárás történt közvetlen környezetében: 1958-ban H.Gyürky Katalin (BTM) és 1965-ben Dax Margit, Tóth Sándor (LDM); 1968–1973 között részleges műemléki falkutatás és régészeti feltárás volt Tóth Sándor (OMF) vezetésével. 1968-ban tetőfelújítás. 1969–70-ben homlokzatfelújítás, 1971–76 belső felújítás, elektromos felújítás, a feltárt középkori falszövet bemutatása, az altemplomi burkolatcsere és a főszentélybeli liturgikus tér átalakítása történt, tervezője Erdei Ferenc (OMF) volt. (2004–) 2007–2009 között tető- és homlokzati felújítás, fűtéskorszerűsítés volt Potzner Ferenc tervei szerint (KÖZTI), közben falkutatói megfigyelések Tóth Sándor (2007) révén. Utoljára régészeti feltárás a déli keresztháznál 2009–10-ben volt Fülöp András és Simon Anna vezetésével. 2021-ben felújítás előkészítése kezdődött. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Egyéb bevett név
Bazilika
Elhelyezkedés
Veszprém, Szentháromság tér – Vár utca; hrsz. 296.
Térkép
Védelem mértéke
műemlék
Védelem törzsszáma
4732
Védelem azonosítója
10682
Védelemre javasoljuk
védett országos
Eredeti jelleg
püspöki székesegyház, plébánia templom
Mai meghatározó korstílusa
román, gótikus, historizáló (neoromán)
Egyházigazgatási beosztás
Székesegyház, plébánia templom,
Ellátó plébánia
Veszprém, Szent Mihály plébánia
Általános jellemzők
A Várhegy legmagasabb részén, a Vár utca teresedésének északi oldalán, szabadon álló, kissé északkeletre tájolt, nyugati toronypáros, háromhajós, a hosszház két keleti szakaszában szélesebb, öthajósra váltó, a mellékszentélyek folytatásában a sekrestyék azonos magasságú tömbjeivel bővített, nyújtott, poligonális, támpilléres, altemplom felett főszentéllyel rendelkező, középkori eredetű, historizáló, neoromán templomépület. A külső járószint az északi oldal nyugati szakasza előtt a középkori szin...Tovább
A Várhegy legmagasabb részén, a Vár utca teresedésének északi oldalán, szabadon álló, kissé északkeletre tájolt, nyugati toronypáros, háromhajós, a hosszház két keleti szakaszában szélesebb, öthajósra váltó, a mellékszentélyek folytatásában a sekrestyék azonos magasságú tömbjeivel bővített, nyújtott, poligonális, támpilléres, altemplom felett főszentéllyel rendelkező, középkori eredetű, historizáló, neoromán templomépület. A külső járószint az északi oldal nyugati szakasza előtt a középkori szint közelébe süllyesztett, a Szt. György-kápolna és a kripta külső bejáratához fém lépcső (1976) vezet le. Főbejárata a nyugati nagykapu, mindennapi használatban a déli bejárat, északi párja használaton kívül. A déli sekrestye külső bejáratához külső szabad lépcső vezet. A hosszházon félköríves és körablakok, a nyugati homlokzaton neogótikus rózsaablak, a főszentélyen a gótikus nyílásban rekonstruált mérművel, az altemplom egyenes záradékú ablakai közül a keleti tengelyben lévő hiteles formáit feltárták. A homlokzatok simított vakolata egyszínre színezett, faragott kő tagozatokkal, bélletes kapukkal, neoromán-neogótikus faragványokkal. A két mellékhajó oldalfalán egybefüggően, értelmező kiegészítésekkel bemutatott középkori falszövet. A hosszház bazilikális elrendezésű: a főhajó műmárványozott oszlopokra támaszkodó, ablakokkal megnyitott magas fala kiemelkedik a mellékhajó fölé, előbbi sík famennyezettel, utóbbi látszó fafödémes félnyeregtetővel fedett. A keresztházak karzatosak, empóriumnyílással néznek a főhajóra. A főhajóból az emelt szentélybe széles-, két oldalán az altemplomba egy-egy keskenyebb egyenes lépcső indul, a déliben feltárt románkori falazat. A főszentély gótikus bordás boltozata mérműves konzolokról indul, az altemplomé gótikus pillérekről és egyszerűbb konzolokról. A főszentély mindkét szintjén neogótikus fehér márvány oltár áll (1910). A déli sekrestye alsó szintjén Padányi Biró Márton püspök barokk síremléke, színezett stukkó díszítéssel. A padlóburkolat, az ornamentális és figurális kifestés, valamint a bútorzat zöme 1910, a mellékoltárok 18–19. századi műtárgyak. Az ablakokban színes ornamentális és figurális festett üvegablakok, részben 1910, részben 1950–1956-ból. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Veszprém
Templomadatbázis