Türje – Boldogasszony, gyümölcsoltó

Türje – Boldogasszony, gyümölcsoltó
Búcsú
03-25
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1184-ben Thyrle Lambert alapította a premontrei prépostságot Szűz Mária tiszt.-re. 1242-ben Dénes szentgróti bán birtokokkal adományozta meg. 1474-ben Nagy és Kistürjéről tudunk. 1501-ben Felsőtürjéről, talán ezeknek egyike volt Szenttamástürje. A prépostsági tp-on túl egy másik egyháza volt, ennek papja 1333-ban Márton. 1531 után az ev. szentgróti ka-pitányok zaklatják a prépostságot. 1569-1603 közt részben a veszprémi pp-ség, részben más egyházmegyés papok birtokolják. 1703-tól a Pernegi pr...Tovább
"1184-ben Thyrle Lambert alapította a premontrei prépostságot Szűz Mária tiszt.-re. 1242-ben Dénes szentgróti bán birtokokkal adományozta meg. 1474-ben Nagy és Kistürjéről tudunk. 1501-ben Felsőtürjéről, talán ezeknek egyike volt Szenttamástürje. A prépostsági tp-on túl egy másik egyháza volt, ennek papja 1333-ban Márton. 1531 után az ev. szentgróti ka-pitányok zaklatják a prépostságot. 1569-1603 közt részben a veszprémi pp-ség, részben más egyházmegyés papok birtokolják. 1703-tól a Pernegi prépostság gondozza. Ők építtetik 1724-ben a barokk rendházat, amely ma szoc. otthon. Mj. A prépostság tp-a román, 1239-ből, kéttornyú, háromhajós, téglatp. M. Mai alakját 1884-1905 közt nyerte. Reneszánsz pasztoforiuma 1478-ból. Freskói Dorfmeister művek. A főoltárkép Maulbertsché. Berendezése barokk. 30x14 m. Tit: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Búcsú: aug. 15. Szi: aug. 15., dec. 6. Rn: aug. 15. Akv: 1772-től. Hsz: 2244 (2381). " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Türje